Làm thế nào để bắt đầu mining ZelCash

Chọn máy chủ khai thác của bạn:

Khu vực Share Diff Máy chủ Status

Bước 1 - Tạo một ví

Bạn có thể tải xuống official ZelCash wallet hoặc tạo một địa chỉ tại một sàn giao dịch tiền điện tử, ví dụ STEX.

Bước 2 - Tải xuống phần mềm khai thác

Đối với Nvidia và AMD GPU , chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng GMiner.
Bắt đầu nhanh - Tải xuống sẵn sàng cho phiên bản của GPU Miner (lưu trữ mật khẩu - 2 thợ mỏ).

Bước 3 - Chỉnh sửa tập tin bat

Sử dụng YOUR_ADDRESSmà bạn đã tạo ở Bước 1.
Ví dụ: t1JKRwXGfKTGfPV1z48rvoLyabk31z3xwHa
Nếu bạn muốn, bạn có thể Thay đổi RIG_ID trong tập tin bat Chỉ định tên của máy đào như bạn muốn nó được hiển thị trong trang thống kê của thợ mỏ. Lĩnh vực này không bắt buộc. Bạn có thể để trống.
Độ dài RIG_ID - Tối đa 32 ký tự. Sử dụng chữ cái, số và ký hiệu tiếng Anh "-" và "_".
Ví dụ: rig-1

Hướng dẫn bằng video

Cài đặt cho Công cụ khai thác GMiner:

miner.exe --algo 125_4 --server zel.2miners.com --port 9090 --user YOUR_ADDRESS.RIG_ID --pass x
pause

Cho thuê giàn máy đào

Đaay là pool hoạt động với Miningrigrentals.com dàn máy đào cho thuê.

Cài dặt cho Miningrigrentals.com:

Name: 2Miners ZEL
Type: Equihash 125,4
Pool Host: zel.2miners.com:9090
Workername (-u): YOUR_ADDRESS
Password (-p): x

Cài đặt kết nối SSL cho người dùng có kinh nghiệm:

Khu vực Share Diff Máy chủ Status

Nếu bạn không biết kết nối SSL là gì và cách thiết lập nó, hãy sử dụng cài đặt tiêu chuẩn

Hỗ trợ

Telegram

Hỗ trợ cộng đồng 24/7: Hơn 1000 thợ mỏ đang trò chuyện

Telegram

Một nền tảng kiến thức nổi bật cho các thợ mỏ